təşkil

təşkil
is. <ər.>
1. Düzəldilmə, təsis olunma, əsası qoyulma; düzəltmə, təsis etmə, əsasını qoyma. Yeni nazirliyin təşkili. Təşkil etmək – 1) düzəltmək, təsis etmək, əsasını qoymaq, yaratmaq. İdman cəmiyyəti təşkil etmək. Yeni şöbə təşkil etmək; 2) qaydaya salmaq, planlı surətdə həyata keçirmək. Əməyi elmi əsaslarla təşkil etmək. – Rüstəm kənd təsərrüfatını yeni qayda ilə təşkil etmək işini bugünkü məruzədən öyrənmiş olduğundan dedikcə məmnun idi. T. Ş. Simurq; 3) əmələ gətirmək, meydana gətirmək, ibarət olmaq.
2. Bir şeyin quruluşu. Sexin təşkilində dəyişiklik etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • Skil-Shimano — Información del equipo Código UCI SKS País …   Wikipedia Español

 • Skil — is a brand of small power tools that are produced by Robert Bosch GmbH. The portable circular saw was invented in 1924 by Edmond Michel, who founded the Michel Electric Handsaw Company along with Joseph L. Sullivan which renamed itself Skilsaw… …   Wikipedia

 • Skil-Shimano — Teamdaten UCI Code SKS Herkunftsland Niederlande …   Deutsch Wikipedia

 • skil — skil; skil·li·ga·lee; skil·li·gil·lee; skil·lion; skil·let; skil·fish; skil·less; skil·lo; skil·ly·goel·le; …   English syllables

 • Skil — 4585 Jigsaw Корпорация Skil была основана в 1924 году в Чикаго и с тех пор постоянно разрабатывает, производит и выпускает профессиональные инструменты, пользующиеся всеобщей популярностью. На протяжении восьми д …   Википедия

 • skil´ful|ness — skil|ful «SKIHL fuhl», adjective. = skillful. (Cf. ↑skillful) –skil´ful|ly, adverb. –skil´ful|ness, noun …   Useful english dictionary

 • skil´ful|ly — skil|ful «SKIHL fuhl», adjective. = skillful. (Cf. ↑skillful) –skil´ful|ly, adverb. –skil´ful|ness, noun …   Useful english dictionary

 • skil|ful — «SKIHL fuhl», adjective. = skillful. (Cf. ↑skillful) –skil´ful|ly, adverb. –skil´ful|ness, noun …   Useful english dictionary

 • skil´less|ness — skil|less «SKIHL lihs», adjective. lacking skill; unskilled; unskillful: »Let me see the wound; I am not quite skilless (Byron). –skil´less|ness, noun …   Useful english dictionary

 • skil|less — «SKIHL lihs», adjective. lacking skill; unskilled; unskillful: »Let me see the wound; I am not quite skilless (Byron). –skil´less|ness, noun …   Useful english dictionary

 • skil|let — «SKIHL iht», noun. 1. a shallow pan with a long handle, used for frying. 2. a saucepan with a long handle. ╂[origin uncertain] …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”